Jönköping - Är du student och vill engagera dig för mänskliga rättigheter? Bli aktiv i Amnesty!

Organisation: 
  • Amnesty International
Plats: 
  • Jönköping
  • Jönköping
Ändamål: 
Mänskliga rättigheter

Att vara med i en studentgrupp är ett utmärkt sätt att agera för rättvisa och lära dig mer om mänskliga rättigheter. Det är också ett lysande tillfälle att träffa andra engagerade på ditt universitet, och vara en del av en global rörelse!

Amnesty är en global kampanjorganisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. Just nu söker vi dig som vet att världen går att förändra.

Amnestys studentgrupper finns på åtta läroverk runt Sverige, och vi vill bli fler! Studentgrupperna arbetar med påverkansarbete genom att delta i och planera kampanjer och aktioner. Vi skriver vädjanden till makthavare, samlar namnunderskrifter och informerar om mänskliga rättigheter genom föreläsningar och evenemang. Våra nuvarande studentgrupper har exempelvis anordnat manifestationer utanför ambassader, film- och seminariekvällar om flyktingars rättigheter, pubquiz om människorättsläget i världen idag, iscensatt ett tvångsgifte i centrum och samlat underskrifter, ordnat paneldebatter, och mycket mycket mer.

Som medlem i Amnesty får du möjligheten att åka på nationella och regionala utbildningar, träffar och möten för att inspirera ert lokala arbete. Det finns även möjlighet för dig som aktiv medlem att delta på internationella träffar med studenter från Norden och Europa. Det allra viktigaste arbetet är dock det din grupp utför på er ort; styrkan i Amnestys arbetsmetod är att vi är världens största gräsrotsrörelse för mänskliga rättigheter där grupper och individer från hela världen agerar i samma globala kampanjer.

Er grupp kommer få tillgång till kampanjmaterial och ekonomiskt stöd till aktiviteter från Amnesty. Vi bistår även med information, stöd och råd!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Som studentgrupp är ni aktiva på ert läroverk och i er ort. Ni planerar själva vilken form av påverkans- och informationsaktiviteter ni vill anordna och var de ska hållas - med Amnestys prioriterade frågor som utgångspunkt. Självklart får ni stöd och råd i planering av personal och andra aktiva inom Amnesty.
Specifika önskemål eller information: 
Studentgrupperna är öppna för alla som studerar eller arbetar vid en högskola eller ett universitet. Inga särskilda förkunskaper krävs för att vara med i en studentgrupp, men minst en person i gruppen behöver kunna svenska.
Minimiåtagande: 
Gruppen har i snitt möte varannan vecka för att planera aktiviteter och aktioner. När och var ni ska träffas bestämmer gruppen själva.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: