735 volontäruppdrag

Rekrytering till ideella styrelser

Hur får vi fler att bli aktiva? Hur får vi rätt kompetens i styrelsen? Var når vi rätt målgrupp? Under Volontärbyråns workshop tar vi oss an dessa vanliga utmaningar och arbetar med en konkret metod för att er förening ska få verktyg att engagera fler.

WORKSHOP 20 NOVEMBER

Under detta utbildningstillfälle kommer ni få möjlighet att fundera över hur rekryteringen till er styrelse ser ut idag och vad ni kan göra för att få fler att engagera sig i styrelsearbetet. Vi tittar på föreningens och styrelsens behov och önskemål och skapar tillsammans en handlingsplan framåt för att engagera fler och få ”rätt person på rätt plats”. Volontärbyråns modell för hur ni kan skapa tydliga uppdrag gör det lätt för den som är intresserad att ta ställning till om uppdraget passar dem. Ett syfte med workshopen är också att ni som deltagare ska få möjlighet att möta och inspireras av varandra.

Workshopen riktar sig till ideella organisationer i Uppsala och passar såväl för valberedningar som styrelserepresentanter.

Praktisk info och anmälan