Kontinuerligt uppdrag

Mansjouren är ett forum för människor i behov av någon att tala med. Vår roll är att vara samtalsstöd åt i första hand män men vid behov även kvinnor.

Region: 
Stockholm

Vi söker en person som vill leda en cirkel där deltagarna har någon form av intellektuell funktionsvariation. Gruppen har träffats under flera år och har haft olika teman. T.ex. miljöfrågor, litteratur och demokratiska val. Vi diskuterar också aktuella ämnen och händelser.

Region: 
Nyköping

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg söker volontärer till stödpersonsverksamheten. Som stödperson är du medmänskligt stöd till brottsoffer, anhöriga till offer.

Region: 
Vänersborg

Ronald McDonald Hus, RMH, i Uppsala är ett "Hem hemifrån" för familjer med sjuka barn som vårdas på Akademiska sjukhuset eller Skandionkliniken. RMH är en icke vinstdrivande stiftelse och ligger på Blåsenhusgatan i Uppsala (mittemot Akademiska sjukhuset).

Region: 
Uppsala

Bli volontär till motiverade unga ensamkommande, på en plats och tid som passar dig.

Organisation: 
SOS-Barnbyar
Region: 
Göteborg

Ronald McDonald Hus i Uppsala är ett "Hem hemifrån" för familjer med sjuka barn som vårdas på Akademiska sjukhuset eller Skandionkliniken. RMH är en icke vinstdrivande stiftelse och ligger på Blåsenhusgatan i Uppsala (mittemot Akademiska sjukhuset).

Region: 
Uppsala

Marsha är en mötesplats som drivs av RFSL Umeå och som kommer att öppna i januari 2019. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera) i åldrarna 13-21.

Organisation: 
RFSL, Umeå
Region: 
Umeå

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade driver stödverksamheter för barn som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vill du vara med och skapa en meningsfull fritid för barn och unga?

Region: 
Malmö

UNICEF:s frivilliggrupp i Lund söker kontaktpersoner för aktiviteter som bedrivs på ett HVB-hem (hem för vård eller boende).

Organisation: 
UNICEF, Lund
Region: 
Lund

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Organisation: 
RFSL, Umeå
Region: 
Umeå

IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, erbjuder verksamhet för barn upp till 15 år. Vi arbetar med flera olika former av verksamheter såsom filmklubbar, läger, disco, pyssel, teater mm.

Region: 
Eslöv

På Språkträffen möts ett 20-tal av NybyVisions deltagare varje onsdag, kl 12.30-14, för att träna att tala svenska.

Organisation: 
NybyVision
Region: 
Uppsala

NybyVision har bedrivit integrationsverksamhet i Uppsala i mer än 25 år. Nu kommer vi att starta upp nya grupper med undervisning i svenska för asylsökande i samverkan med studieförbundet Bilda.

Organisation: 
NybyVision
Region: 
Uppsala

Nu söker vi fler kaffevärdar.

Är du nyfiken på att möta nya människor? Vill du göra något för dina medmänniskor?

Är du mellan 18 och 31 år och intresserad av ett frivilliguppdrag för Röda Korsets ungdomsförbund?

Region: 
Göteborg

Nu söker vi dig som vill vara med och skapa förändring som ekonomisk revisor i vår lokalförening!

Region: 
Göteborg

Nu söker vi dig som vill vara med och skapa förändring som verksamhetsrevisor i vår lokalförening!

Region: 
Göteborg

Nu söker vi dig som vill vara med och förändra som valberedare i vår lokalförening!

Region: 
Göteborg