Fånga Framtiden Tillsammans

Fånga Framtiden Tillsammans (FFT) är en ideell organisation som driver verksamhet för ensamkommande och nyanlända ungdomar upp till 25 år. Vid två tillfällen varje vecka ses vi tillsammans med våra ungdomar och volontärer för att erbjuda individanpassat stöd i form av läxläsning på Södermalm.

Plats: 
Stockholm

Var med och främja ensamkommande ungdomars integration och framtid i Sverige genom att engagera dig som läxhjälpare i Fånga Framtiden Tillsammans.

Plats: 
Stockholm