Start

Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern.
Unga är minst lika engagerade som någonsin – 54 procent av de under 25 år jämfört med 53 procent av befolkningen i stort engagerar sig ideellt. Men det finns allvarliga hot mot engagemanget, och ett av dem är hat och hot mot ideella.
Motivation
Skapa god stämning, ha personlig kontakt och påminn volontärerna om vad de bidrar till. Det är tre tips för att peppa och motivera volontärer till att fortsätta sitt engagemang.

För dig som söker volontärer