523 volontäruppdrag

Ringvän - Hjälp till att bryta isolering för äldre under coronapandemin!

Göteborgs Räddningsmission

Var?Göteborg
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Corona, Social gemenskap, Äldre
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Vill du ge guldkant på tillvaron för någon som kan känna sig ensam? Vi tror att människor behöver människor och att det för många kan betyda mycket att bara ha någon att samtala med. Genom att bara finnas till tror vi att du kan få göra skillnad i en annan människas liv.

Vi har ett samarbete med Bräcke Diakoni som utför hemtjänst i Göteborg, Alingsås och Linköping. Som volontär möjliggör du gemenskap med en äldre i en personlig relation med regelbunden kontakt minst 1 gång per vecka. Räddningsmissionens volontäransvarig utbildar dig och matchar ihop dig med en äldre som ansökt om att få en ringvän.

I dagens samhälle lever många personer ensamma och under coronapandemin har denna ensamhet ökat. De äldre i samhället lever isolerat men positiva volontärrelationer kan hjälpa till att bryta denna sociala isolering. På Räddningsmissionen har vi lång erfarenhet av frivilliga insatser som visar att volontärmatchningar, en till en, skapar betydelsefull gemenskap, socialt sammanhang och glädje för båda parter.

Specifika önskemål eller information: 
Ingen särskilda kunskaper behövs. Det viktiga är att lyssna, samtala och visa intresse! Samtliga ”ringvänner” kommer få genomgå en webbaserad utbildning för att göra processen så trygg som möjligt för alla parter.
Minimiåtagande: 
Kontakt med 1 äldre minst 1 gång i veckan över telefon.
När och var genomförs uppdraget: 
För att minska smittspridning och skydda riskgrupper kommer all kontakt ske över telefon. Utbildningen innan kommer även den ske över telefon. Räddningsmissionen är baserade i Göteborg och de äldre som får hemtjänst av Bräcke Diakoni finns i Göteborg, Alingsås och Linköping.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.