Svenskundervisning för utsatta EU-medborgare i Högdalen

Organisation: 
  • HEM - Hemlösa EU-migranter
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Integration och asylsökande
Upplysning och folkbildning

Föreningen HEM har som syfte att stödja och hjälpa utsatta EU-medborgare i Sverige genom akut nödhjälp, rådgivning och informationsspridning. Vi strävar efter att lyfta gruppens röst och tillvarata deras rättigheter i samhället. Som del av ett mer långsiktigt arbete för integration och möjlighet till arbete bedriver vi svenskundervisning i Högdalen och Rissne varje söndag. Till undervisningen söker vi både dig som vill ställa upp som lärare och dig som vill hjälpa till med sociala och praktiska göromål runt undervisningen som att servera fika.

Undervisningen i Högdalen sker kl 12-14, har pågått oavbrutet i 3,5 år och varje vecka lockar den mellan 10-30 deltagare. Gruppen delas upp i mindre grupper under undervisningen utifrån nivå och antal tillgängliga lärare.

Upplägget är att det skall vara ett socialt och lustfyllt lärande som inspirerar till vidare studier och skapar goda och positiva kontakter mellan volontärer, elever och det svenska samhället i stort. I samband med undervisningen serveras fika och ofta passar vi på att informera om olika samhällsfrågor som är aktuella eller ta in synpunkter från deltagarna i frågor de vill lyfta. Volontärerna som håller i svenskundervisningen är en grupp som delar upp tillfällena mellan sig så att de flesta är med ungefär varannan vecka.

Volontärgruppen fylls på kontinuerligt med frivilliga lärare och volontärer som utför praktiska sysslor.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Högdalen, Stockholm, söndagar mellan 12-14.
Specifika önskemål eller information: 
Har du erfarenhet av att undervisa i svenska eller andra ämnen är det självklart positivt liksom om du talar rumänska, spanska eller italienska. Men alla är välkomna att hjälpa till med vad de kan så hör av dig om du är intresserad så försöker vi hitta uppgifter som passar!
Minimiåtagande: 
Vi önskar att du kan ställa upp minst en gång i månaden.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.