Språkstödjare för nyanlända ungdomar på S:t Eriks samt Bromma gymnasium

Organisation: 
  • Internationella Bekantskaper
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Upplysning och folkbildning

Vi på Internationella Bekantskaper söker nu fler volontärer till vårt språkstöd för nyanlända ungdomar på S:t Eriks samt Bromma gymnasium.

Sedan höstterminen 2012 bedriver Internationella Bekantskaper muntligt språkstöd till skolelever med kort tid i Sverige och som därför har begränsade kunskaper i svenska. Eleverna är i åldrarna 16-20 år, saknar gymnasiebehörighet och läser nu in svensk grundskolekompetens på någon av våra samarbetsskolor, bland annat för att kunna söka vidare till gymnasiet. Många av eleverna har liten kontakt med svensktalande personer utanför ”myndighets-Sverige”, samt har en tuff uppgift i att lära sig ett nytt språk på kort tid och samtidigt uppnå gymnasiebehörighet. Vårt uppdrag handlar om att erbjuda dem möjlighet att på lättsamt vis öva talad svenska i grupper om 3-5 elever, och att bidra till integration genom att representera oss själva som privatpersoner i det svenska civilsamhället.

Vi samarbetar med motiverade lärare som ger volontärer och elever uppgifter att arbeta med i grupper. Kunskaperna i svenska skiftar mellan klasserna och så långt det är praktiskt möjligt kan man som språkstödjare välja nivå och klass.

Som språkstödjare fungerar man som ett slags ”moderator” i gruppen. Man fördelar ordet, lyssnar, ser till att alla kommer till tals.

Förutom S:t Eriks och Bromma gymnasium har vi hösten 2018 även språkstöd i:

  • Enskede Gårds gymnasium
  • Tensta gymnasium
  • Liljeholmens gymnasium
  • Kärrtorps gymnasium
  • ESS-gymnasiet, Södermalm
När och var ska uppdraget genomföras: 
Välj en eller flera tider: S:t Eriks gymnasium: Fredagar klockan 10.00-11.00 (det finns även en ledig tid samma dag klockan 09.30-10.30) Bromma gymnasium: Torsdagar klockan 14.45-15.45
Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inga expertkunskaper i språk och förväntas inte vara pedagog. Du behöver kunna tala flytande svenska, vara någorlunda utåtriktad och beredd att bjuda på dig själv. Du förväntas inte ta på dig andra sociala uppgifter utom att representera dig själv och att bidra just till den språkliga träningen.
Minimiåtagande: 
Minst en timme på en fast tid i veckan.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: