Kristianstad

Vi söker volontärer för att, i samverkan med Kultur och Hantverksföreningen C4 på Österäng i Kristianstad, träna svenska med vuxna nyanlända och därmed öka deras kunskaper om det svenska samhället.

Plats: 
Kristianstad

SHEDO är en ideell förening som jobbar med självskadebeteende och ätstörningar. Vi bedriver stöd, bidrar med kunskap och har flera samarbeten med viktiga aktörer i samhället.

Organisation: 
SHEDO
Plats: 
Kristianstad

Vår vision är att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar. Vi vill öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor. Kompis-relationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar.

Organisation: 
Kompis Sverige
Plats: 
Kristianstad

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsutsattas rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Plats: 
Kristianstad

Vi söker aktiva volontärer som har tid och lust att engagera sig i att hjälpa kvinnor som är utsatta för våld och hot. Vi erbjuder dig ett intressant oavlönat arbete, god gemenskap, trevlig arbetsmiljö och en bra utbildning.

Plats: 
Kristianstad

Nu söker vi funktionärer. Du ska delta i förarbetet och medverka vid konserter i klubbens regi. Det finns alla möjligheter och uppdrag inom vår verksamhet.

Organisation: 
Blue Bird Jazz Club
Plats: 
Kristianstad