617 volontäruppdrag

Du kan vara en viktig vuxen på distans - bli volontär hos Majblomman i Helsingborg i vår

Majblomman, Sverige

Var?Helsingborg / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Corona, Ekonomisk/social utsatthet
Vad?Information och kommunikation, Insamling

Coronapandemin stoppar årets försäljning av fysiska majblommor. Men barnfattigdomen i Sverige tar inte paus. Istället finns en överhängande risk att barnens behov ökar på grund av den pågående ekonomiska krisen. De barn Majblomman finns till för behöver oss mer än någonsin.

Vårens majblommeförsäljning ersätts därför med en digital insamling. Vill du vara med och motverka barnfattigdomen i Helsingborg och göra skillnad för barn där du bor? Engagera dig som volontär hos Majblomman i vår - alla insatser sker via telefon, e-post, videosamtal eller sociala medier.

Detta kan du göra som majblommevolontär på distans i vår:

Mellan 23 april till 31 maj: Engagera dig i Majblommans digitala insamling genom starta en egen digital majblommeinsamling och sprida i sociala medier, eller sprida information om klassers/gruppers insamlingar i dina egna digitala kanaler.

Under april fram till slutet på maj: Hitta och kontakta företag som på olika sätt kan stödja Majblomman. Exempelvis genom att starta en egen insamling på företaget till förmån för Majblomman i Helsingborg eller genom att erbjuda förmånliga priser på produkter som förekommer i de ansökningar majblommeföreningen i Helsingborg tar emot.

Löpande under året: Sköta föreningens Facebook-sida eller Instagram-konto

Löpande under året: Informera om möjligheten att söka ekonomiskt stöd hos majblommeföreningen via till exempel e-post och sociala medier.

Specifika önskemål eller information: 
Som volontär hos Majblomman ger du av din tid, din kunskap och dina erfarenheter. Du får möjligheten att nätverka och vara med och göra skillnad för barn i Helsingborg - en meriterande erfarenhet där du kan påverka och utveckla idéer, vara med i en positiv social gemenskap samt en merit inför framtida arbetsmöjligheter.
Minimiåtagande: 
Du bestämmer hur mycket tid tid du vill och kan bidra med.
När och var genomförs uppdraget: 
Alla insatser sker via telefon, e-post, videosamtal eller sociala medier.
Organisation: 
Majblomman, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.