617 volontäruppdrag

Du kan vara en viktig vuxen på distans - bli volontär hos Majblomman i Stockholm i vår

Majblomman, Sverige

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Corona, Ekonomisk/social utsatthet
Vad?Information och kommunikation, Insamling

Coronapandemin stoppar årets försäljning av fysiska majblommor. Men barnfattigdomen i Sverige tar inte paus. Istället finns en överhängande risk att barnens behov ökar på grund av den pågående ekonomiska krisen. De barn Majblomman finns till för behöver oss mer än någonsin.

Vårens majblommeförsäljning ersätts därför med en digital insamling. Vill du vara med och motverka barnfattigdomen i Stockholm och göra skillnad för barn där du bor? Engagera dig som volontär hos Majblomman i vår - alla insatser sker via telefon, e-post, videosamtal eller sociala medier.

Detta kan du göra som majblommevolontär på distans i vår:

Mellan 23 april till 31 maj: Engagera dig i Majblommans digitala insamling genom att skapa en egen digital majblommeinsamling och dela i sociala medier, eller sprida information om klassers/gruppers insamlingar i dina digitala kanaler

Under april fram till slutet på maj: Hitta och kontakta företag som på olika sätt kan stödja Majblomman. Exempelvis genom att starta en egen insamling på företaget till förmån för Majblomman eller genom att erbjuda förmånliga priser på produkter som förekommer i de ansökningar majblommeföreningen tar emot.

Löpande under året: Informera om möjligheten att söka ekonomiskt stöd hos föreningen via till exempel e-post och sociala medier.

Specifika önskemål eller information: 
Som volontär hos Majblomman ger du av din tid, din kunskap, dina erfarenheter. Du väljer själv hur mycket tid du vill lägga. Du är en person som tycker om att prata med folk och gärna informerar om barns rättigheter. Du tycker om att nätverka, informera och knyta kontakter. Du får introduktion, digital utbildning och material anpassat för att utföra uppdraget. Du får stöd och handledning i ditt uppdrag, möjligheten att nätverka och vara med och göra skillnad för barn i Stockholm samt tillgång till kontinuerlig fortbildning/kompetensutveckling genom digitala föredrag, workshops i barnrättsfrågor, retorik och liknande. Du får vara delaktig i utvecklingen av Majblommans arbete i Stockholm - en meriterande erfarenhet där du kan påverka och utveckla idéer. Du får vara med i en positiv social gemenskap och får lära känna andra frivilliga och får nyhetsbrev/medlemstidning och tillgång till medlemssidor. Du får en merit på cv:t samt intyg och referens inför framtida arbetsmöjligheter.
Minimiåtagande: 
Du bestämmer hur mycket tid tid du vill och kan bidra med.
När och var genomförs uppdraget: 
Alla insatser sker via telefon, e-post, videosamtal eller sociala medier.
Organisation: 
Majblomman, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.