742 volontäruppdrag

Örebro Stadsmission

Örebro Stadsmissions logotyp

Örebro Stadsmission är en ideell förening som stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer i Örebro.
Vi är en del av civilsamhället och vill främja samverkan mellan organisationer, de offentliga, näringslivet och medborgare i vår stad. Vi ställer krav på politiker, föreslår nya innovativa lösningar, står upp för de som lever i en utsatt livssituation och bidrar till att förändra bilden av de som idag lever i ett utanförskap.

Örebro Stadsmission grundades 30 november 2015 efter ett initiativ och en utredning från Svenska Kyrkan i Örebro. Idag utgör 21 församlingar samt privatpersoner medlemsbasen i Örebro Stadsmission

Örebro Stadsmissions medarbetare består av anställda och volontärer och verksamheten finansieras av försäljning i våra sociala företag, offentliga medel och gåvor från företag och privatpersoner.