523 volontäruppdrag

Qjouren

Qjourens logotyp

Qjouren är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. Qjouren är en politiskt obunden organisation och på Qjouren försöker vi ta tillvara och samla alla goda krafter i arbetet mot våld, oavsett politisk och religiös tillhörighet.