Röda Korset, Göteborg

Röda Korset, Göteborgs logotyp

Vi har funnits i Göteborg sedan 1914. I ett helt sekel har engagerade människor lagt ner tid och energi på att utifrån Röda Korsets grundprinciper arbeta för medmänsklighet, integration och allas lika värde. Idag är vi 900 medlemmar.

I Göteborgskretsen arbetar vi lokalt inom en mängd olika områden, allt från secondhand-försäljning och väntjänst till flyktinghjälp och insamlingar för internationellt bistånd.