Vill du göra våra affischer?

Organisation: 
  • Röda Korset, Linköping
Plats: 
  • Östergötland
  • Linköping
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Kris- och samhällsberedskap
Miljö och natur

Volontäruppgift

Vill du hjälpa oss att göra snygga affischer och skriva bra texter?

Linköping Södra Röda Kors är en stor organisation med många olika verksamheter. Vi vill nå ut till alla Linköpingsbor för att berätta att vi finns till för alla boende i Linköping – både om du vill arbeta som volontär hos oss, vill få hjälp av oss eller handla i våra second hand-butiker. Alla våra verksamheter behöver synas och finnas tillgängliga – vi tror att du kan hjälpa oss med att få ut våra budskap genom affischer som du har gjort! Kanske är du student eller har foto/bildbehandling/text som ett stort intresse?

Volontär hos Röda Korset

Som volontär hos Röda Korset behöver du stå bakom våra grundprinciper - som förenklat innefattar alla människors lika värde, opartiskhet och neutralitet. Alla volontärer erbjuds en grundutbildning inom Röda Korskunskap för att både få förståelse och kunna känna sig trygg i organisationens värderingar. Oavsett volontärtjänst kommer du att möta människor som har olika behov och som kan vara i behov av hjälp och det är därför viktigt att du bemöter dem enligt grundprinciperna och är en god representant för hela organisationen. Som volontär hos oss kan du hjälpa många människor, vara god mot miljön och samtidigt ha en trevlig stund med härliga kollegor. Välkommen till Röda Korset!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Det är ett fritt volontärarbete där du tillsammans med de anställda planerar upp framtida arbete, utifrån ditt schema och organisationens behov. Arbetet är kreativt och du får stöttning där du behöver det. Du kommer inom sinom tid få god insikt om alla Röda Korsets verksamheter.
Specifika önskemål eller information: 
Kunskaper inom bildredigeringsprogram. Flytande svenska.
Minimiåtagande: 
Det kommer vi överens om tillsammans.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.