Pratglada sökes till språkhörnan Lindängen

Röda Korset, Malmökretsen

Var?Malmö
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Information och kommunikation, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Till Språkhörnan Lindängen kommer människor från världens alla hörn för att träna svenska, lära sig om det svenska samhället och umgås. Deltagarna har varierande ålder och utbildningsbakgrund. Verksamheten går ut på att människor möts för att prata. Det är alltså fokus på muntlig konversation men det kan också finnas deltagare som vill öva sig på att skriva och läsa.

Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga frivilliga vara samtalspartner och skapa en trygg atmosfär som stimulerar till samtal. Du kommer att ha stora möjligheter att själv påverka verksamhetens innehåll.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inte vara pedagog men måste ha lätt för att tala med människor och ska kunna svara på frågor av varierande karaktär. Vi erbjuder utbildning i Rödakorskunskap och Att vara frivillig.
Minimiåtagande: 
En och en halv timme en gång i veckan. Det är önskvärt att du kan delta 2-4 gånger per månad.
När och var genomförs uppdraget: 
Språkhörnan träffas på tisdagar kl 17.00-18.30 på Returen, Lindängsplan 2, Malmö.
Anmäl intresse

Anmäl intresse