Pratglada sökes till Språkhörnan Stadsbiblioteket

Röda Korset, Malmökretsen

Var?Malmö
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Till Språkhörnan Stadsbiblioteket kommer människor från världens alla hörn för att träna svenska och lära sig om det svenska samhället.

Verksamheten går ut på att människor möts för att prata. Det är alltså fokus på muntlig konversation men det kan också finnas deltagare som vill öva sig på att skriva och läsa.

Deltagarna har varierande ålder och utbildningsbakgrund. Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga frivilliga vara samtalspartner och skapa en trygg atmosfär som stimulerar till samtal.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inte vara pedagog men måste ha lätt för att tala med människor och ska kunna svara på frågor av varierande karaktär. Vi erbjuder utbildning i Rödakorskunskap och Att vara frivillig. Du får inget betalt men en mycket meningsfull fritidssyselsättning!
Minimiåtagande: 
En och en halv timme per vecka. Det är önskvärt att du kan delta 2-4 tillfällen per månad.
När och var genomförs uppdraget: 
Språkhörnan Stadsbiblioteket träffas på onsdagar klockan 17.30 - 19.00 i Gullbergsrummet, Stadsbiblioteket, Malmö
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse