682 volontäruppdrag

Bli läxhjälpare i Rinkeby

Röda Korset, Region Stockholm

Var?Stockholm
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Utbildning

Kom med och hjälp till med läxor på Rinkeby! Det är roligt, spännande och givande att vara läxhjälpare. Ingen gång är den andra lik och man lär sig något varje gång. Vi möter barn, ungdomar och vuxna från olika kulturer, från sex år och uppåt. Du behöver inte vara lärare utan det räcker med att stötta eleven likt en förälder.

Vi hjälper till med alla ämnen och alla nivåer så det finns säkert någon elev som har en läxa som passar det som du föredrar.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inte vara lärare utan det räcker med att stötta eleven. Det behövs hjälp med läxor på allt från lågstadienivå upp till gymnasie- och högskolenivå. Ibland behöver vi även hjälp med Svenska för invandrare (SFI). Svenska och matematik är vanligast men de flesta ämnen förekommer.
Minimiåtagande: 
Vi har inget minimiåtagande utan man är som hjälpare välkommen så ofta eller sällan man vill. Däremot är det väldigt viktigt att du anmäler dig inför varje tillfälle så att vi samordnare kan planera tillfället och har bättre koll på att alla som kommer till läxhjälpen kan få hjälp.
Adress: 
Skårbygränd 1
163 72 Spånga
När och var genomförs uppdraget: 
Vi finns i Rinkeby på måndagar och tisdagar mellan klockan 17- 19.00 i två lokaler: Rinkeby bibliotek och i Rinkebyskolan.
Anmäl intresse

Anmäl intresse