Röda Korset, Solnakretsen

Arbeta med förekommande sysslor i vårt kafé.
Stödja människor som kommer till mötesplatsen.
Vid behov hjälpa till med uppackning av varor.
Hjälpa till med kassan i vår butik

Plats: 
Solna

Vi inom Röda Korset i Solna söker fler frivilliga till vår krisberedskapsorganisation. ​​När en kris eller katastrof inträffar drar samhällets skydds- och räddningssystem igång.

Plats: 
Solna