Stärk barns och ungas rättigheter inom idrotten!

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks
Plats: 
  • Jämtland
  • Östersund
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Mänskliga rättigheter
Sport och hobby

Röda Korsets Ungdomsförbund utbildar aktiva inom idrottsrörelsen i hur de kan förverkliga Barnkonventionen. Nyckeln är att barnen själva blir proffs på sina rättigheter. Vi erbjuder därför barn och unga mellan 6-17 år och deras ledare ett annorlunda träningspass som fokuserar på hur Barnkonventionen kan göras i praktiken inom den egna träningsgruppen.

Satsningen är högaktuell då Sverige har beslutat att göra Barnkonventionen till egen lag år 2020. Riksidrottsförbundet är även tydliga i att Barnkonvention ska ligga som grund för all barn- och ungdomsidrott i Sverige. Nu söker vi frivilliga för att hålla workshops/träningspasset "Är du medspelare?" i idrottsföreningar.

Vi erbjuder dig en utbildning där du får lära dig om metoden för att på ett enkelt sätt sprida Barnkonventionen och få barnen att själva praktisera Barnkonventionen i sin träningsgrupp. Du behöver inte ha tidigare kunskaper om Barnkonventionen utan lär dig det du behöver under utbildning/handledning.

Detta uppdrag ger dig möjlighet till att utveckla ditt ledarskap och att få arbeta med viktiga frågor enligt Riksidrottsförbundet idéprogram ”Idrotten vill”. Du får en fantastisk möjlighet att stärka barn och ungdomar kring deras rättigheter samt arbeta med en teamutbildningsövning utöver det vanliga.

Efter genomförd utbildning så gör du upp en plan för att genomföra workshops i din idrottsförening eller anmäler ditt intresse till redan bokade workshops via personal.

Det språk vi använder när vi möter barnen i workshopen samt material och utbildning är på svenska.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Efter genomförd utbildning så gör du tillsammans med stöd från personal en egen plan för att genomföra workshops i din idrottsförening eller anmäler ditt intresse till redan bokade workshops via personal.
Specifika önskemål eller information: 
Skicka in en intresseanmälan och kom på infoträff för att få veta mer! Infoträff: 23/10, kl. 18:30, Nedre Vattugatan 8 (Svenska Röda Korset) i Östersund Läs mer om "Är du medspelare?" på http://rkuf.se/ar-du-med-spelare Röda Korsets ungdomsförbund erbjuder: Färdigt och beprövat koncept för att sprida Barnkonventionen inom idrottsrörelsen En utbildning där du blir färdig utbildare för att leda workshopen ”Är du medspelare?” Handledning för rollen som utbildare vid genomförandet av workshops Intyg att du gått utbildning samt hållt i workshops Detta uppdrag passar dig som: Känner dig bekväm med att prata inför och leda barn och ungdomsgrupper Är intresserad av barnrättsfrågor Kan ta uppdrag eftermiddagar och kvällstid Kan vara flexibel att möta olika grupper och situationer och kan ta eget ansvar i ditt uppdrag Gärna har tidigare erfarenhet av ideella frivilliggrupper eller idrottsföreningar Troligtvis är mellan 18 till 31 år Kan vara engagerad i ett år, men minimum en termin. Är med på minst tre workshops tillfällen Delar Röda Korsets grundprinciper och Svensk Idrotts värdegrund Är aktiv eller har varit aktiv i en förening men inget krav
Minimiåtagande: 
Vi ser gärna att du kan vara engagerad i ett år, men minimum en termin och planerar/genomför minst tre workshops tillfällen
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.