735 volontäruppdrag

Vi söker dig som har juridisk kompetens!

Salta Friends Foundation Insamlingsstiftelse

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning

Salta Friends Foundation är en nystartad, ideell insamlingsstiftelse vars syfte är att stödja och synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Stiftelsen befinner sig i en fas där ideellt stöd i form av juridisk kompetens är av stort behov. Områden inom juridiken där vi behöver råd i är t.ex.; avtal, anställning, kontraktering, dataskyddslagen, sponsring, donationer och utdelningsprojekt m.m.

Du som är eller har varit verksam som jurist, även student, och känner att du vill bidra på annat sätt än med pengar till att genom ditt arbete stödja denna utsatta grupp, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, välkomnas till detta genom volontärarbete i stiftelsens namn.

Specifika önskemål eller information: 
Juridisk examen eller långt framskridna studier i juridik är nödvändigt för att ge sig i kast med att stödja stiftelsen i detta sammanhang. Stiftelsens kansli bidrar naturligtvis med nödvändig information och underlag samt finns fullt tillgänglig då detta volontäruppdrag förutsätter nära dialog.
Minimiåtagande: 
Vi tänker oss en avgränsning ämnesvis, t.ex. avtal, att tillsammans med oss ta fram en mall för en specifik typ av avtal för stiftelsen att använda vid lämpliga tillfällen.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs ämnesvis och tar den tid det kräver. Gärna på distans.
Tillgänglighet
Stiftelsen arbetar för personer med funktionsnedsättning och välkomnar gärna just personer med funktionsnedsättning som volontärarbetare i vårt gäng!
Anmäl intresse

Anmäl intresse