En person med anteckningsblock

En utbildning om hur du tar tillvara på det ideella engagemanget

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Vi tittar på hur engagemanget i Sverige ser ut idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta oss för att fånga framtidens frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet;

  • Engagemang ur individens perspektiv – Varför engagerar sig människor ideellt?
  • Organisationens visioner och mål – Varför finns din organisation och vad vill ni uppnå?
  • Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut någon av engagemanget?
  • Framtidens engagemang – Vad kan du och din organisation göra för att möta framtiden?

Målgrupp: Utbildningen passar dig som redan idag arbetar med det ideella engagemanget i din organisation.

Omfattning: Ges som utbildning på 7 timmar alternativt som workshop på 2-4 timmar.

Aktuella utbildningstillfällen:
Just nu har vi inga datum inplanerade för denna utbildning

Anpassad utbildning och workshop:
Tycker du det här låter intressant men saknar ett tillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort. Mejla förfrågan eller ring Johan Dahlén, utbildningsansvarig 0702-26 32 06.

Nyheter & tips

Bild på volontärer
Undervisar du i samhällskunskap på gymnasiet om demokrati och demokratins utveckling? Eller om gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor?
Bild med volontärer på scen från Kulturernas Karneval 2017_ Fotograf Sandra Eriksson
Via Volontärbyrån kan föreningar annonsera efter volontärer även på engelska. Syftet är att föreningar på så sätt ska kunna nå fler volontärer, och även engagera nya målgrupper.
Namninsamling Volontärer från Amnesty
Här kommer tre tips på hur du kan göra för att skapa en förening där människor trivs.
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"