Fem personer sitter runt ett bord och spelar spel

En utbildning som synliggör din organisations interna normer och ger er verktyg för att inkludera fler

Detta är utbildningen för dig som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i din organisation. En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får du lära dig hur du går tillväga. Du får en introduktion till normer och normkritik relaterat till föreningslivet samtidigt som vi tittar närmare på begreppet mångfald och vad det betyder i just er förening. Med hjälp av praktiska verktyg och metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet;

  • Grunder i normer och normkritik – Vad innebär det att ha ett normkritiskt perspektiv?
  • Varför mångfald? – Vilken mångfald vill ni ha i er förening och varför är det bra med mångfald?
  • Inkludera fler – Hur kan ni arbeta för att fler ska känna sig välkomna och kunna ta plats i er förening?
  • Mångfaldsrekrytering – Vilka metoder kan ni använda för att nå nya målgrupper?​

Målgrupp: Utbildningen passar dig som redan idag har frivilliga i organisationen och vill komma igång med det praktiska mångfaldsarbetet.

Omfattning: Ges som utbildning på 7 timmar alternativt som workshop på 2-4 timmar.

Handboken: "Att inkludera fler i föreningslivet" ingår i utbildningen.

Anpassade utbildning eller workshop:
Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett utbildningstillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort. Mejla förfrågan eller ring Johan Dahlén, utbildningsansvarig 0702-26 32 06.

Nyheter & tips

Bild på volontärer
Undervisar du i samhällskunskap på gymnasiet om demokrati och demokratins utveckling? Eller om gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor?
Bild med volontärer på scen från Kulturernas Karneval 2017_ Fotograf Sandra Eriksson
Via Volontärbyrån kan föreningar annonsera efter volontärer även på engelska. Syftet är att föreningar på så sätt ska kunna nå fler volontärer, och även engagera nya målgrupper.
Namninsamling Volontärer från Amnesty
Här kommer tre tips på hur du kan göra för att skapa en förening där människor trivs.
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"