Tre personer sitter och samtalar

En utbildning om hur ni behåller de frivilligas engagemang

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar är du med och bidrar till ett hållbart engagemang i din organisation. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet

  • Volontärens process - Vad händer från att någon visar intresse för engagemang till att de slutar.
  • Engagemang som färskvara – Vilka faktorer hindrar och ökar engagemang?
  • Avslutat engagemang – När och varför avslutar de frivilliga sitt engagemang?
  • Motivationens villkor – Hur kan du som organisation arbeta motivationsstärkande?

Målgrupp: Utbildningen utgår från att du redan idag arbetar med det ideella engagemanget i organisationen. Den passar även för er som vill utbilda fler deltagare i den egna organisationen, exempelvis lokalföreningar.

Omfattning: Ges som utbildning på 7 timmar alternativt som workshop på 2-4 timmar.

Anpassad utbildning eller workshop:
Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett tillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra denna som utbildning eller workshop i din organisation eller på din ort. Mejla förfrågan eller ring Johan Dahlén, utbildningsansvarig 0702-26 32 06.

Utbildningstillfällen

Nyheter & tips

Bild på volontärer
Undervisar du i samhällskunskap på gymnasiet om demokrati och demokratins utveckling? Eller om gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor?
Bild med volontärer på scen från Kulturernas Karneval 2017_ Fotograf Sandra Eriksson
Via Volontärbyrån kan föreningar annonsera efter volontärer även på engelska. Syftet är att föreningar på så sätt ska kunna nå fler volontärer, och även engagera nya målgrupper.
Namninsamling Volontärer från Amnesty
Här kommer tre tips på hur du kan göra för att skapa en förening där människor trivs.
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"