Bidra till att nyanlända enklare kommer in i samhället!

Organisation: 
  • Stadsmissionen, Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Internationellt arbete i Sverige
Upplysning och folkbildning

Vill du bidra till att nyanlända enklare kommer in i det svenska samhället? Är du utåtriktad och trivs i sociala tillställningar? Då är det här något för dig.

Din uppgift som volontär är att vara en medmänniska, uppmuntra och underlätta för deltagarna att lära sig svenska och att lära sig mer om det svenska samhället. Inom ramen för en etableringskurs på vår verksamhet Ergon behöver vi hjälp med många olika saker; språkträning, olika studiebesök, hjälp med CV osv. Fokus är att deltagarna ska lära sig mer om lokalsamhället och samhället i stort samt få hjälp med att etablera sig i Sverige. Du som volontär kommer att kunna dela med dig av dina erfarenheter och bidra till en ökad integration.

Etableringskurs är en utbildning för nyanlända som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande delar. Kursen finns enbart på folkhögskolor (denna kurs sker i samarbete med Helsjöns folkhögskola) och deltagarna studerar på heltid under sex månader. Satsningen är ett uppdrag från regeringen och genomförs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Etableringskurs är till för personer som är nyanlända till Sverige och inskrivna på Arbetsförmedlingen och som omfattas av etableringsprogrammet eller har en etableringsplan. Speciellt personer som har en kort tidigare utbildning ska få gå kursen.

Stadsmissionens verksamhet Ergon erbjuder arbetsträning och rehabiliterande sysselsättning inom industri/hantverk samt daglig verksamhet. Vi vänder oss bland annat till långvarigt sjukskrivna och människor som stått utanför arbetsmarknaden länge.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget utförs på Ergon under 3-4 timmar på eftermiddagen eller förmiddagen vid ett tillfälle i veckan.
Specifika önskemål eller information: 
Du är stabil samt får gärna ha goda svenskakunskaper och framförallt ett genuint människointresse! Som Stadsmissionens volontär måste du ha fyllt 18 år och du får gå en introduktionsutbildning. Varmt välkommen med din intresseanmälan!
Minimiåtagande: 
3-4 timmar en eftermiddag eller förmiddag varannan vecka.
Adress: 
Norra Ågatan 6
416 49 Göteborg
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.