Bli läxhjälpare i Lövgärdet!

Organisation: 
  • Stadsmissionen, Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Upplysning och folkbildning

Nu söker vi dig som vill hjälpa mellanstadieelever i Lövgärdet med något konkret och meningsfullt; läxor! Eleverna har med sig sina läxor och du hjälper dom med det de själva vill ha hjälp med. Främst är det grundämnen som Matte, Svenska, Engelska som det behövs stöttning i.

Läxhjälpen sker i lokalen "Kryddan" som ligger precis vid Lövgärdets centrum. Där finns även annan verksamhet som Stadsmissionen, Bräcke diakoni och Föreningen för tidigt föräldrastöd driver i samverkan. Målet med verksamheten är att skapa gemenskap, att öka förståelsen för det svenska samhället samt ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika kulturer och länder.

Du kan vara med och bidra!

När och var ska uppdraget genomföras: 
I lokalen Kryddan vid Lövgärdets centrum, en eftermiddag i veckan
Specifika önskemål eller information: 
Du får gärna känna dig trygg med grundämnena i skolan på mellanstadienivå och tycka det är roligt att
Minimiåtagande: 
Ett pass varannan vecka
Adress: 
Lövgärdets centrum
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.