676 volontäruppdrag

Kom med oss och arbeta för en mer rättvis och medmänsklig värld!

Svenska kyrkan, Danmark-Funbo församling

Var?Uppsala
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Internationellt arbete i Sverige, Mänskliga rättigheter
Vad?Insamling, Praktiska uppgifter

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och genom organisationen ACT - Action by Churches Together - arbetar vi för en rättvisare och mänskligare värld. Församlingens internationella arbete drivs av ideella och anställda medarbetare tillsammans i en sedan länge väletablerad grupp. Målsättningen är att som kyrka, hemifrån, genom olika evenemang och kampanjer sprida kunskap och samlar in pengar för att hjälpa människor i andra länder. Det rör sig både om akut hjälp vid katastrofer och förebyggande arbete.

Nya deltagare är alltid välkomna att engagera sig!

Specifika önskemål eller information: 
Inga särskilda förkunskaper krävs.
Minimiåtagande: 
I den omfattning du själv önskar.
När och var genomförs uppdraget: 
Möten eller evenemang ca 2-3 gånger per termin.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.