523 volontäruppdrag

GÖTEBORG: Buss- eller lastbilsförare för Polismyndigheten i kris- och samhällsberedskap

Sveriges Bilkårers Riksförbund

Var?Göteborg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap
Vad?Praktiska uppgifter, Transport

Som buss- eller lastbilsförare för Bilkåren ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå med transporter när Polisen behöver utrymma många människor eller viktig materiel på kort tid. Du ska kunna köra ditt fordon, orientera med hjälp av karta och kommunicera via kommunikationssystemet Rakel. Dessutom ska du kunna hantera människor i stressade situationer och kunna ge första hjälpen om det skulle behövas. Efter utbildningen kommer du ingå i Bilkårens beredskapsstyrka åt Polismyndigheten och kan kallas in till tjänstgöring i händelse av en kris.

Såhär kan det gå till om det värsta inträffar:
Ett mail med ett bombhot har kommit till Västra skolans rektor och flera i ledningsgruppen och Polismyndigheten bedömer hotet som allvarligt. På skolan går nästan 800 elever och i det närliggande området finns både företag och bostäder.
Polisens bombgrupp konstaterar att det rör sig om en riktig bomb och beslut fattas att området med 4000 personer ska utrymmas. Med hjälp av fordon från Länstrafiken, räddningstjänsterna och privata åkerier och personal från Bilkåren påbörjas ett omfattande evakueringsarbete...​

Utbildningsstege

Introduktionsutbildning storskalig utrymning, 3 dagar
Fordonsutbildning Buss 3 dagar eller fordonsutbildning Lastbil 4 dagar

Efter genomförd grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning vartannat år.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Lagstiftning vid olika krissituationer
  • Körning med orientering
  • Första hjälpen

Du kan läsa mer om uppdraget här bilkaren.se/utbildningar/

Specifika önskemål eller information: 
Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet C eller D, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare och medlem i Bilkåren. Innan utbildningens start kommer du att säkerhetsklassas. Max ålder är normalt 60 år vid utbildningens början. Du och din arbetsgivare kommer också behöva fylla i en överenskommelseblankett om att stå till förfogande vid kris och att du då kommer ifrån ditt arbete.
Minimiåtagande: 
Uppdraget börjar med en tre-dagars Introduktionsutbildning. Sedan går du en utbildning antingen för buss eller lastbil. Efter utbildningen kommer du ingå i Bilkårens beredskapsstyrka åt Polismyndigheten och kan kallas in till tjänstgöring i händelse av en kris.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget börjar med en tre-dagars Introduktionsutbildning. Sedan går du en utbildning antingen för buss eller lastbil. Följande kursdatum gäller: Introduktionskurs 2-4 oktober, Stockholm. Fordonsutbildning lastbil 19-22 november, Enköping Fordonsutbildning buss 13-15 november, Göteborg. Efter utbildningen kommer du ingå i Bilkårens beredskapsstyrka åt Polismyndigheten och kan kallas in till tjänstgöring i händelse av en kris.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.