Kalmar - Vi söker rättighetsstödjare

Synskadades Riksförbund

Var?Kalmar / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning

Personer med synnedsättning behöver en ledsagare för att kunna ta sig utanför hemmet, till livet, för att exempelvis behålla hälsan genom att träna som alla andra. Med åren har det dock blivit allt svårare att bli beviljad ledsagning och det har därmed blivit viktigare för enskilda personer som vill ansöka om ledsagning att få stöd i ansökningsprocessen.

Därför startar nu Synskadades Riksförbund ett projekt där vi söker ideella Rättighetsstödjare - personer som vill hjälpa de som pga. sin synnedsättning behöver stöd i att ansöka om ledsagning hos sin hemkommun. Framför allt handlar det om att hjälpa de som ansöker att få med rätt information i sin ansökan, och att formulera sig på rätt sätt. Stödet kan ges på distans, via telefon och mail och ni kommer tillsammans överens om när ni ska arbeta på ansökan.

Anmäl ditt intresse genom att skicka in en intresseanmälan där du berättar om dig själv och dina erfarenheter. Du får också bifoga ett CV efter att vi har fått kontakt. Du kommer därefter att bli kallad till ett informationstillfälle.

Specifika önskemål eller information: 
Du som söker bör ha en bakgrund inom och/eller stort intresse av socialrättsliga frågor. Kanske är du en pensionerad eller blivande socionom eller jurist med intresse av att utvidga din kunskap inom insatser för personer med funktionsnedsättning. Innan uppdraget påbörjas får du en gedigen utbildning, där vi lär dig vad du behöver veta för att kunna ge detta stöd. Utbildningen fokuserar på lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen). Utbildningen pågår under en helg på Almåsa Havshotell i Västerhaninge utanför Stockholm. Resa, kost och logi är givetvis kostnadsfri för de som deltar.
Minimiåtagande: 
Du bör finnas tillgänglig åtminstone 6 månader framåt i tiden.
När och var genomförs uppdraget: 
Engagemanget rör högst ca 4 timmar per vecka. Du kan utföra uppdraget såväl via fysiska träffar som via mail och telefon.
Tillgänglighet
Uppdraget kan utföras från hemmet.
Anmäl intresse

Anmäl intresse