Inkludera fler i föreningslivet, STOCKHOLM

Datum: 
18 oktober 2018
En utbildning som hjälper er organisation att synliggöra interna normer och inkludera fler.

Detta är utbildningen för dig som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i din organisation. En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får du lära dig hur du går tillväga. Du får en introduktion till normer och normkritik relaterat till föreningslivet samtidigt som vi tittar närmare på begreppet mångfald och vad det betyder i just er förening. Med hjälp av praktiska verktyg och metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Tid:
Klockan 9.00-16.00

Var: 
I centrala Stockholm, adress meddelas i bekräftelse om plats på utbildningen.
För vem: 
Ideella organisationer med verksamhet i Stockholm stad
Kostnad: 
Kostnadsfri för föreningar i Stockholm stad, övriga betalar en deltagaravgift på 1 800 kr.
Kontaktperson: 
Johan Dahlén Strömgren, johan.dahlen@volontarbyran.org
Övrig information: 
Lunch och fika samt utbildningsmaterial och vår handbok ”Att inkludera fler i föreningslivet” ingår. Avanmälan efter 11 oktober faktureras med en avgift på 750 kr. Detta som ersättning för våra utlägg och förberedelsetid.