VOOV söker tillfälliga jourhem för husdjur

Organisation: 
  • VOOV Uppsala
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Djur
Ekonomisk/social utsatthet
Kvinnor

​Vi söker nu tillfälliga jourhem för katter och hundar till vår verksamhet. Jourhem behövs i hela Uppsala län. Jourhemsverksamheten är kärnan i vårt arbete och våra jourhem är högt uppskattade och värdefulla för verksamheten.

VOOV är en förkortning av Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta. Organisationens syfte är att underlätta uppbrottet från den våldsutövande parten för personer som lever med våld i en nära relation och är på väg att flytta till ett skyddat boende. Föreningen bistår den våldsutsatta personen genom samverkan med det skyddade boendet. Detta genom att erbjuda ett tillfälligt jourhem för den våldsutsattas husdjur under tiden som personen lever på skyddad adress där det oftast inte är möjligt att ta med husdjur.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Efter överenskommelse tas husdjuret emot i det egna hemmet. Uppdrag mellan 1 dygn och upp till 3 månader.
Specifika önskemål eller information: 
Självklart är det av största vikt att djuren hamnar i lämpliga jourhem. För att bli godkänd som jourhem genomgår du en process där du får fylla i ett formulär om dig själv och din erfarenhet av det aktuella djurslaget. Du blir kontrollerad för att föreläggande om djurförbud inte råder, att du har goda referenser gällande din djurhållning och får ett hembesök av en av våra föreningsrepresentanter. Alla jourhem är belagda med tystnadsplikt. Du får inte berätta för någon att du är jourhem åt VOOV, detta för både din egen och djurets säkerhet.
Minimiåtagande: 
Att vara jourhem sker i den mån du har möjlighet att ställa upp, du får alltid en förfrågan inför en placering och har möjlighet att tacka ja eller nej.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.